Wyszukiwarka

Dane rejestrowe

ADRES
DEF Sp. z o.o.
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
 
NIP
542-21-98-926
 
REGON
050537965
 
KRS
0000048125
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
 
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1 450 000,00 zł
 
KONTO
Bank ING Bank Śląski S.A.
59 1050 0086 1000 0023 6152 0790 PLN