Wyszukiwarka

Artykuły

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla Spółki Eurocash S.A. jedną z najważniejszych wartości.
W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w ocenie Spółki informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny:

Dane Administratora
Administratorem Pani / Pana danych jest DEF sp.z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-399) z siedzibą przy ul. Handlowej 6. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem (85) 745 84 00 lub listownie pod adresem firmy ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 0-61 3332275 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzania danych.

Cele przetwarzania danych osobowych
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy handlowej, w tym obsługi reklamacji, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu własnego Administratora, windykacji należności w oparciu o działania firm zewnętrznych, weryfikacji możliwości sprzedaży wyrobów alkoholowych, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) niezbędność wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, w szczególności umowy sprzedaży, wykonania umowy świadczoenj drogą elektroniczną, wykonania umowy w obszarze obsługi reklamacji, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, windykacji należności i dochodzenie roszczeń
b) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ochrony interesów Administratora w postępowaniach sądowych i innych, prowadzeniu marketingu własnego Administratora, dostarczaniu aktualnym i potencjalnym klientom informacji o usługach, ofercie i dostępnych promocjach

Przekazywanie danych/Odbiorcy danych
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: firmom transportowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, firmom zewnętrznym zajmującym się windykacją roszczeń oraz oceną wiarygodności płatniczej, osobom trzecim jeżeli osoby te posiadają prawnie uzasadniony interes w celu pozyskania tych danych w szczególności producentom organizującym akcje promocyjno-marketingowe.

Okres przetwarzania danych
Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym lub przez okres trwania umowy, której przetwarzanie danych dotyczy, zakończenia procesu obsługi reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Uprawnienia podmiotu
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Ponieważ Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do Skargi
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.